endeit

U okviru regionalnog projekta „Partnerstvo za pomirenje kroz predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Evropi" (PRECEDE), koji  NVO “Pomoć deci”  u saradnji sa partnerskim organizacijama iz Crne Gore (NVO “Djeca prije svega”), Hrvtatske, Albanije, Kosova i Sjeverne Irske, implementira  uz podršku Evropske Komisije, organizovana je Međunarodna konferencija „Šta nam mala deca govore?"  koja se održala u Beogradu, 20. i 21. septembra 2016.godine I koja se bavila temom predškolskog vaspitanja djece.

 

Projekat je imao za cilj generalno jačanje uticaja civilnog društva na izgradnju mira; pomirenje, socijalno uključivanje na Balkanu, kroz rad sa decom, pri čemu je svrha projekta bila izgradjivanje i jačanje regionalne i nacionalnih mreža svih onih koji se bave djecom (državne institucije, predškolske ustanove, fakulteti, instituti, NVO, pojedinci... ).

 

Na Konferenciji je učestvovalo vise od  200 učesnika među kojima je bilo 26  predstavnika Crne Gore i to predstavnici  Ministarstava prosvjete, Zavoda za školstvo, Filozofskog fakulteta iz Nikšića,  direktori i vaspitači  predškolskih ustanova iz Podgorice i Nikšića u kojima se program pilotirao, kao i predstavnici civilnog sektora.

Učesnici na Međunarodnoj konferenciji su imali prilike da čuju eminentne stručnjake iz oblasti predškolskog vaspitanja djece kao što su g.din Friedrich Affolter iz Kancelarije UNICEFa iz Njujorka, koji je govorio o ranom razvoju i izgradnji mira u UN održivim razvojnim ciljevima do 2030.godine, prof. Poul Conollz sa Queens Univeryiteta iy Belfatsa koji je govorio o Predrasudama i diskriminaciju u ranom uzrastu, kao i prof. Draganu Breneselović sa Univerziteta u Beogradu koja je govorila o temi: „Šta nam djeca poručuju“. Učesnici su takođe imali mogućnosti da prisustvuju radionicama i seminarima na temu predškolskog obrayovanja, akcionog istraživanja, ulaganja u djecu, podrška vaspitačima i drugim temama koje su bile organizovane kao sastavni dio Konferencije.

Pitajte nas

Kontaktirajte nas

Ivana Crnojevica 93

Podgorica

Crna Gora

NA VRH