endeit

NVO “Djeca prije svega”, kao partner na regionalnom projektu „Glas mladih“ (Young With a Voice), koji sprovodi Društvo za razvoj dece i mladih Otvoreni klub u saradnji sa mrežama i predstavnicima mreža organizacija za djecu iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije i sa Kosova, u ime ChildPact regionalne mreže za zaštitu djece, a uz podršku Evropske Komisije, organizovala je prezentaciju “Indeksa dječje zaštite”, u u PR Centru, u Podgorici, dana 06.07.2016. godine.


Imajući u vidu važnost “Indeksa dječije zaštite”, kao alata koji omogućava uvid u razvoj sistema zaštite djece na nacionalnom nivou i komparacije na regionalnom nivou, isti je predstavljen civilnom sektoru, institucijama i zainteresovanim akterima, kao alat za praćenje stanja, koji se već koristi u regionu i koji daje relevantne i komparativne retultate na osnovu velikog broja indikatora.

“Indeks dječije zaštite” može da se koristi kao izvor podataka, alat za zagovaranje, kao izvor i polazište za izradu javnih politika, preporuka za donosioce odluka, za pripremu i dokumentovanje izjava za javnost, za planiranje i argumentovanje advocacy campanje zasnovane na dokazima.


Indeks je do sada urađen i pilotiran u Srbiji, Albaniji, Jermeniji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Gruziji, Rumuniji, Moldaviji i Kosovu, s tim da se njegova primjena planira i u Crnoj Gori.

 

“Indeks dječije zaštite” je razvijen od strane ekspertskog tima World Vision International u saradnji sa ChildPact-om i ekspertima nacionalnih mreža za djecu članica ChildPact-a.

Pitajte nas

Kontaktirajte nas

Ivana Crnojevica 93

Podgorica

Crna Gora

NA VRH