endeit

Nevladina organizacija "Djeca prije svega" je 13. i 14. juna 2016.godine,  u okviru Regionalnog PRECEDE projekta, organizovala radionicu na temu „Monitoring i evaluacija; Zagovaranje i lobiranje za kvalitretno predškolsko vaspitanje i obrazovanje“. Radionica je bila organizovana za nevladine organizacije koje se bave promocijom i zaštitom dječijih prava, kao i za predstavnike predskolskih javnih ustanova, uključenih u implementaciju RECEDE projekta. Prvog dana radionice, učesnici su imali priliku da čuju više o temama kao što su: Zagovaranje i lobiranje za kvalitretno predškolsko vaspitanje i obrazovanje (praksa i teorija, definicije), Argumenti – zašto je važno da se zagovara i lobira za poboljšanje kvaliteta i dostupnosti predškolskom obrazovanju, Oblici/metodi i sredstva za zagovaranje i lobiranje, Mapiranje donosioca odluka i Kreiranje poruka.  Učesnici su takođe imali priliku da vide i nekoliko TV priloga i spotova usmjerenih ka promociji Projekta i rada partnerskih organizacija koji su takođe korišćeni kao sredstvo za zakovaranje za promjene koje se žele postići PRECEDE projektom.

 

Drugog dana radionice, bilo je više riječi o monitoringu i evaluaciji, u okviru kojih su učesnicima predstavljene sledeće teme: Tipovi monitoringa, Rezultati, Indikatori (vidovi, pravci razvijanja, način korišćenja...), Tabela za monitoring i evaluaciju i Sistem za monitoring i evaluacije, Tipovi podataka, načini njihovog prikupljanja i korišćenja, Mоnitoring u projektu PRECEDE (Podaci koji se prikupljaju, Monitoring plan..), kao i o Uključivanju relevantnih činilaca i korisnika u proces monitoringa i evaluacije

 Predavači na radionici su bili predstavnici partnerske organizacije Prva dječija ambasada u svijetu „Međaši“,  Dragi Zmijanac direktor i osnivač Prve dječije ambasade u svijetu Međjaši i Regionalni koordinator za zagovaranje i lobiranje u projektu PRECEDE,  i Katerina Koneska, nacionalni koordinator za monitoring i evaluaciju u Makedoniji, u okviru PRECEDE projekta.

Pitajte nas

Kontaktirajte nas

Ivana Crnojevica 93

Podgorica

Crna Gora

NA VRH