endeit

YOUNG WITH A VOICE / GLAS MLADIH

Nevladina organizacija „Djeca prije svega“ iz Podgorice od 1. januara 2015.godine, se uključila u implementaciju regionalnog projekta YOUNG WITH A VOICE – Glas Mladih, koji se realizuje u partnerstvu nevladinih organizacija ili mreža iz Srbije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova i Makedonije, a uz podršku ChildPact-a, Regionalne koalicije za zaštitu djece. Projekat je finansiran iz sredstava Evropske unije, kroz program Civil Society Facility.

Projekat ima za cilj stvaranje grupe dinamičnijih i vidljivijih organizacija civilnog društva koje jačaju svoju saradnju kroz ChildPact regionalno udruženje i promovišu socijalna, ekonomska i ljudska prava ranjivih grupa, posebno djece.

Specifični ciljevi projekta su jačanje kapaciteta i posvećenosti ChildPact-a i njenih članica kako bi dali glas djeci i mladima koji su u riziku od socijalne i ekonomske marginalizacije i utiču na socijalne reforme kroz sprovođenje analiza, praćenja i zagovaranje putem udruživanja svojih napora u regionalnoj asocijaciji ChildPact-a.

Na kraju implementacije projekta planirano je da se ostvare sledeći rezultati:

  1. povećana vidljivost 5 nacionalnih mreža i njihovog regionalnog udruženja ChildPact-a od strane nacionalnih i Evropskih stejkholdera i šire javnosti
  2. Formalne i neformalne mreže iz IPA zemalje jačaju svoju spospobnost da naprave i predlažu rješenja za politike smanjenja rizika od marginalizacije djece i mladih

Projekat će se implementirati u periodu od januara do decembra 2015. godine, a njegove glavne komponente su:

  1. Osnaživanje izrade politika zasnovanih na dokazima
  2. jačanje vidljivosti svrhe projekta
  3. Stvaranje inovativne konsultativne metodologije
  4. Povećanje vještina komunikacije i pregovaranje kod predstavnika koalicije

U okviru planiranih komponenti u toku ovog jednogodišnjeg projekta implementiraće se veliki broj aktivnosti, uključujući brojne seminare, obuke, radionice, regionalne sastanke za članice kolaiciji i predstavnike partnerskih organizacija iz svih zemalja, ali i brojne promotivne aktivnosti, koje će direktno uključivati djecu i mlade ljude, kako u Crnoj Gori tako i u drugim zemljama regiona. U tom smislu biće organizovan konkurs za kratke priče koje će dozvoliti djeci i mladim ljudima da daju svoje viđenje stanja djecijih prava i njihove zaštite u njihovom okruženju, kao i izrada i sprovođenje promotivne kampanje usmjerene ka socijalnim reformama u zemlji, ali i ucesce djece u radu relevantnih institucija sistema kako bi zagovarali za promjene u društvu, u pogledu zaštite djece i mladih od socijalne iekonomske marginalizacije.

Glavni aplikant Projekta je Društvo za razvoj dece i Mladih “Otvoreni klub” iz Niša (http://www.oknis.org.rs), a partneri su BKTF koalicija iz Albanije (http://www.bktf-coalition.org), NVO Naša Djeca iz Zenica, Bosna i Hercegovina, (http://www.activezenica.com) I NVO Djeca prije svega iz Podgorice, a uz podršku ChildPact, Regionalne koalicije za zaštitu djece (http://www.childpact.org)

AKTUELNI PROJEKTI

NA VRH