endeit

Nevladina organizacija „Djeca prije svega“ iz Podgorice se od 1. januara 2015.godine uključila u implementaciju druge faze regionalnog projekta „Partnerstvo za pomirenje kroz obrazovanje i razvoj u ranom djetinjstvu u Evropi“ koji se od 1. januara 2013.godine realizuje u partnerstvu pet nevladinih organizacija iz regiona (Srbije, Hrvatske, Makedonije, Kosova, Albanije) i nevladine organizacije iz Sjeverne Irske, uz finansijsku podršku Evropske komisije iz Brisela, a nosilac projekta je NVO Pomoć deci iz Beograda.

Projekat ima za cilj da podrži uticaj civilnog društva na proces pomirenja i kohezije kroz obrazovanje i razvoj male djece na Balkanu i Evropi. U okviru prve faze projekta je razvijena regionalna mreže nevladinih organizacija (PRECEDE) koja se bavi malom djecom, promoviše prihvatanje drugih i poštovanje različitosti, a planirano je i razvijanje održivih nacionalnih mreža nevladinih organizacija koje promovišu prihvatanje različitosti kroz predškolsko vaspitanje i obrazovanje u zemljama Zapadnog Balkana.

Projekat „Uvažavanje različitosti“ je nastao kao rezultat implementacije prve faze regionalnog projekta „Partnerstvo za pomirenje kroz obrazovanje i razvoj u ranom djetinjstvu u Evropi“, a podržan je od strane Ministarstva finansija Crne Gore od sredstava od igara na sreću i predstavlja finansijski doprinos NVO “Djeca prije svega” u realizaciji pomenutog regionalnog projekta.

Opšti cilj projekta „Uvažavanje različitosti“ je poboljšanje međuljudskih odnosa i prevencija mogućih sukoba u gradovima u kojima se projekat pilotira, kroz uvažavanje međusobnih razlika u najranijem uzrastu i usvajanje i prihvatanje kulture  nenasilnog ponašanja.

Specifični ciljevi:

  • proširivanje teorijskih i praktičnih znanja o ulozi i primjerima dobre prakse rada na izgradnji mira sa djecom predškolskog uzrasta u konfliktnim i post-konfliktnim zemljama kroz uvođenje kolegijuma mirovno obrazovanje u redovan obrazovni program studenata
  • primjena priručnika i materijala koji podržava inovaciju na polju uvođenja tema vezanih za izgradnju mira u programe predškolskog vaspitanja i obrazovanja
  • povećanje svijesti o značaju razvoja i učenja u ranom djetinjstvu, i o ulozi koju predškolsko obrazovanje može da ima u obezbjeđivanju jednakih mogućnosti za svu djecu,  kao i osnaživanje svih ključnih aktera u predškolskom obrazovanju za donošenje odgovarajućih propisa i uvođenje programa koji promovišu inkluzivno obrazovanje
  • promocija kulture prihvatanja vjerskih, etničkih i jezičkih različitosti kod djece i odraslih i stvaranje podloge i okvira za međusobno razumijevanje i poštovanje različitosti

Direktni korisnici: djeca predškolskog uzrasta uključena u pilotiranje programa „Uvažavanje različitosti i izgradnja mira“, u JPU »Đina Vrbica« u Podgorici i JPU »Dragan Kovačević« u Nikšiću, u kojima se program pilotira, roditelji djece uključene u program, vaspitači.  

Projekat će se implementirati u školskoj godini 2016/2017, a njegove glavne komponente su:

  • Prezentacija Pilot programa „Uvažavanje različitosti„
  • Obuka vaspitača za primjenu Priručnika „Uvažavanje različitosti i izgradnja mira“
  • Pilotiranje programa u odabranim vrtićima
  • Prezentacija rezultata pilot programa „Uvažavanje različitosti“.

AKTUELNI PROJEKTI

NA VRH