endeit

Partnership for Reconciliation through Early Childhood Education and Development in Europe / Partnerstvo za pomirenje kroz obrazovanje i razvoj u ranom djetinjstvu u Evropi

Nevladina organizacija „Djeca prije svega“ iz Podgorice se od 1. januara 2015.godine uključila u implementaciju druge faze regionalnog projekta „Partnerstvo za pomirenje kroz obrazovanje i razvoj u ranom djetinjstvu u Evropi“ koji se od 1. januara 2013.godine realizuje u partnerstvu pet nevladinih organizacija iz regiona (Srbije, Hrvatske, Makedonije, Kosova, Albanije) i nevladine organizacije iz Sjeverne Irske, a uz finansijsku podršku Evropske komisije iz Brisela..
Projekat ima za cilj da podrži uticaj civilnog društva na proces pomirenja i kohezije kroz obrazovanje i razvoj male djece na Balkanu i Evropi. U okviru prve faze projekta je razvijena regionalna mreže nevladinih organizacija (PRECEDE) koja se bavi malom djecom, promoviše prihvatanje drugih i poštovanje različitosti, a planirano je i razvijanje održivih nacionalnih mreža nevladinih organizacija koje promovišu prihvatanje različitosti kroz predškolsko vaspitanje i obrazovanje u zemljama Zapadnog Balkana.
Ukupno trajanje projekta je četiri godine, a od januara 2015.godine počelo se sa implementacijom druge faze, kojom prilikom je i NVO „Djeca prije svega“, kao partnerska organizacija iz Crne Gore, uključena u implementaciju projekta i realizaciju njegovih aktivnosti u Crnoj Gori. U okviru projekta u Crnoj Gori će se raditi na uspostavljanju neformalne mreže nevladinih organizacija koje se bave promocijom i zaštitom djece i njihovih prava, jačanjem kapaciteta članica mreže u pogledu istraživanja i analize politika, programa u oblasti prevencije konflikta, izgradnje mira i pomirenje, praćenjem implementacije tih programa, kao i lobiranjem i zagovaranjem za njihovu implementaciju. Takođe jedan od prioriteta projekta će biti i promocija razumijevanja i poštovanja različitosti i kulture mira u radu sa djecom uzrasta od tri do šest godina, njihovim roditeljima i članovima porodice, kroz kontakte sa relevantnim institucijama/akterima lokalne i društvene zajednice i kroz direktni rad predškolskih ustanova - vaspitača sa djecom, uz primjenu Balkanskog Regionalnog Priručnika - Poštovanje različitosti i izgradnja mira sa malom djecom, u toku školske 2015 -2016 godine.

Glavne komponente projekta su:

Komponenta 1: - istraživanje (research)
Regionalna mreža i najmanje sedam nacionalnih mreža nevladinih organizacija ima znanja i vještine da istraži i analizira međunarodne i lokalne politike, programe i projekte u odnosu na sprječavanje sukoba, izgradnju mira i pomirenje
Komponenta 2: (monitoring)
Regionalna i najmanje sedam nacionalnih mreža NVO ima znanja i vještine da prati sprovođenje politika, programa i projekata vezanih za sprečavanje sukoba, izgradnju mira i pomirenje kroz predškolsko vaspitanje i obrazovanje.
Komponenta 3: (advocacy)
Regionalna i najmanje sedam nacionalnih mreža NVO ima znanja i vještine da promoviše uključivanje modula i tema važnih za sprječavanje sukoba, izgradnju mira i pomirenje u nacionalne planove i programe predškolskog vaspitanja i obrazovanja.
Komponenta 4: (vodiči)
Regionalni i specifični za svaku zemlju vodiči i materijali razvijeni i testirani za realizaciju aktivnosti vezanih za pomirenje, izgradnju mira i sprječavanje sukoba u predškolskom vaspitanju i obrazovanju.
Komponenta 5: (ISO standardi)
Organizaciono i upravno osnaživanje lokalnih organizacija civilnog društva da mogu dobiti evropske sertifikate za ostvarene organizacione i upravne standarde kvaliteta
Glavni partneri na implementaciji projekta su NVO „Pomoć deci“ iz Beograda (http://www.pomocdeci.org/sr/), Udruga „Centar za civilne inicijative“ iz Zagreba (http://www.cci.hr/), „Partnere per femijet“ iz Albanije (http://www.partnereperfemijet.org/), Prva dječija ambasada Medjaši iz Makedonije (http://www.childrensembassy.org.mk/), NVO „Balkanski suncokreti“ sa Kosova (http://www.balkansunflowers.org/) i NVO „Early Years“ iz Sjeverne Irske“ (http://www.early-years.org/).

AKTUELNI PROJEKTI

NA VRH